Informace

EXTRA

Nejprodávanější produkty

 • Lvíček
  Lvíček

  Úžasná plyšová loutka, která se jednoduše ovládá a krásně se pohybuje....

  750,00 Kč
 • Pejsek
  Pejsek

  Úžasná plyšová loutka, která se jednoduše ovládá a krásně se pohybuje....

  750,00 Kč
 • Kočička
  Kočička

  Úžasná plyšová loutka, která se jednoduše ovládá a krásně se pohybuje....

  750,00 Kč
 • Hurvínek dřevěné nožičky 20 cm
  Hurvínek dřevěné nožičky 20 cm

  Nejoblíbenější postava Divadla Spejbla a Hurvínka. Loutka je vyráběná v...

  1 110,00 Kč
 • Myška, 14 cm
  Myška, 14 cm

  Myška, nejbližší plyšová kamarádka Krtečka. Zažívají spolu nejrůznějsí...

  390,00 Kč
 • Drak
  Drak

  Úžasná plyšová loutka, která se jednoduše ovládá a krásně se pohybuje....

  550,00 Kč

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

reklamaceVRATKAvratka

 1. Je potřeba říci, že naše produkty jsou ručně vyráběné, a proto se mohou lišit v detailech, či použité barvě či vzoru materiálu. Pokud by byla například barevnost zásadně odlišná od fotografií na našem eshopu, předem Vás o této skutečnosti informujeme, produkt nafotografujeme a necháme si od Vás schválit, až po Vašem odsouhlasení zboží odešleme.
 2. Dalším důležitým upozorněním je fakt, že pokud kupujete loutku je nutné mít na paměti, že se jedná o křehké zboží, a tudíž je potřeba s ním tak zacházet. Vyrábíme kvalitní produkty, které jsou odolné a při klasickém použití se jim nemůže nic stát, pokud Vám však upadnou či větší bouchnutí jim může způsobit újmu, zejména pro loutky sádrové. Rádi Vám v případě takových situací zajistíme opravu, v první řadě je však nutná vaše opatrnost.

Teď již k reklamaci, ve zkratce to nejdůležitější:

 • Zakoupený produkt můžete do dvou týdnů od jeho přijetí vrátit.
 • Jednoduše nám tuto situaci oznámíte skrze mail: info@czechtoys.cz či marionettesshop@gmail.com a my zařídime dopravu a vyzvednutí balíčku u Vás.
 • Balíček můžete poslat také sami na adresu: Hračky U Zlatého Lva, Celetná 32, Praha 1, 110 00 s přiloženým, vyplněným formulářem viz Formulář vratky/reklamace
 • Prosíme o pečlivé zabalení produktu, (alespoň tak jak jsme Vám jej odeslali my) zejména pokud se jedná o loutku či jiné křehké zboží. Jednáme fér a na oplátku očekáváme to samé od Vás v rámci dobrých vztahů. :)
 • Nejpozději do 14 dnů od obdržení vratky (zpravidla však okamžitě po přijetí), vracíme Vám cenu zboží a nejlevnější dopravy hotově, bankovním převodem, či online, buď na základě domluvy či stejným způsobem, jako jste platbu provedli při objednávce.
 • Platba nákladů na zpětné vrácení ať už osobním navštívením prodejny, či za použití jakéhokoli dopravce, je zcela ve Vašich rukou, pokud se nejedná o reklamaci, či s námi nebylo dohodnuto jinak. Rozumějte, jsme malý rodinný eshop a náklady na dopravu jsou pro nás velmi vysoké (zejména při exportu do zahraničí), děláme vše proto aby se k Vám naše zboží dostalo bez poškození a v pořádku, nemůžeme si dovolit v případě vratky rozmar zákazníků.

DETAILNÍ INFORMACE

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V ZÁKONNÉ LHŮTĚ 2 TÝDNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a nejnižším nákladům na jeho dodání, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

myskareklamace zarukasmlouva odstoupeni

PŘEVZETÍ BALÍČKU

MOŽNÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ


Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Pokud objednané zboží nedopatřením poškodíte, není to překážka pro jeho vrácení. Spotřebitel podle zákona odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, jestliže s ním nakládal nad míru nezbytnou k vyzkoušení jeho vlastností. Pokud si tedy spotřebitel „půjčí“ z e-shopu marionetu na týdenní divadelní představení, může si prodávající strhnout z vracené kupní ceny částku rovnající se míře nadměrného opotřebení. Zákonná úprava tedy nebrání zakoupené zboží vybalit a vyzkoušet. Jejím účelem ale není, využití a vrácení.

S uzavřením smlouvy se pojí mnoho povinností. Kupující by měl za zboží nejen zaplatit, ale také jej převzít. Pokud kupující včas nezaplatí, může mu prodávající účtovat úroky z prodlení a pak i smluvní pokutu. Za uschování nevyzvednutého zboží je prodávající oprávněn požadovat skladné, které den ode dne narůstá. Nechat objednávku jen tak být a smlouvu včas neukončit odstoupením se proto spotřebiteli nemusí vyplatit.

Pokud zboží beze slova zašlete zpět nebo necháte ležet na poště, jako obchodníci nevíme, jak si máme vaše jednání vyložit. Mohli jste mít totiž v úmyslu zboží reklamovat nebo vás balíček nešťastnou náhodou minul, když jste byli na dovolené. Mlčení ani nečinnost se za odstoupení od smlouvy pokládat nedají a my můžeme trvat na tom, abyste zboží řádně převzali. Od smlouvy můžete odstoupit i prostým telefonátem či nejlépe e-malem či poštou.

odstoupenismlouvakrtek

REKLAMACE Z DŮVODU POŠKOZENÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Pokud kupujete loutku je nutné mít na paměti, že se jedná o křehké zboží, a tudíž je potřeba s ním tak zacházet. Vyrábíme kvalitní produkty, které jsou odolné a při klasickém použití se jim nemůže nic stát, pokud Vám však upadnou či větší bouchnutí jim může způsobit újmu, zejména pro loutky sádrové. Rádi Vám v případě takových situací zajistíme opravu, v první řadě je však nutná vaše opatrnost.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Nejedná se však o vady způsobené nenáležitou péčí, kterou si zejména loutky zasluhují.

V zákonné lhůtě 2 let může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nesprávného a neopatrného zacházení či nedodržení návodu k použití.