POUŽITÉ COOKIES

Na našich webových stránkách používáme cookies, abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše marketingové aktivity. Soubor cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat IP adresu připojujícího počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie se používá k rozlišení jednotlivých uživatelů, kteří přistupují na naše webové stránky, a neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky bez dalšího upozornění. Pokud nesouhlasíte se sbírkou souborů cookie, můžete je zakázat v nastavení prohlížeče.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM SOUBORŮ COOKIES

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 
 

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost: Pohádka s.r.o. IČ: 250 55 771 Sídlo: Slivenecká 137/53, Hlubočepy, Praha 5, 152 00 Zápis do obchodního rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 45801 Můžete nás kdykoliv kontaktovat e-mailem na adrese info@czechtoys.cz nebo dopisem zaslaným do našeho sídla.

 

ZPRACOVÁVANÉ SOUBORY COOKIES

Naše webové stránky zpracovávají následující cookies:

 • Nezbytné cookies - technické cookies bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek - tyto cookies nemohou být vypnuty a nevyžadují souhlas uživatele.
 • Výkonnostní (analytické) cookies - tyto cookies shromažďují  statistické informace o využívání webových stránek (zdroje návštěv, oblíbenost stránek apod.), údaje jsou agregované a tedy anonymní. Analytické cookies neobsahují osobní údaje. Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče.
 • Funkční cookies - umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, přihlašovací údaje, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte) a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Funkční cookies mohou obsahovat osobí údaje (např. přihlašovací údaje). Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud tyto cookies zakážete, některé funkce webových stránek nemusí pracovat správně.
 • Marketingové (reklamní cookies) - tyto cookies slouží k cílení reklam a vytváření remarketingových seznamů. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz. Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SOUBORŮ COOKIES

 

Účelem zpracování cookies je zajištění fungování webových stránek, zapamatování si přihlašovacích údajů a dalších informací, které zvyšují komfort užívání webových stránek, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu a cílení reklamy. Ucelený přehled využívaných souborů cookies je uveden níže.

TECHNICKÉ COOKIES

 • Nezbytné k provozování webových stran - sledují události Obsah nákupního košíku, Přihlášený uživatel, Souhlas s cookie, Přihlášení přes Facebook a Google, Sdílení stránky přes Facebook, Google a Twitter, Správce pro externí skripty Google Tag Manager - doba trvání do doby uzavření okna prohlížeče.

VÝKONNOSTNÍ (ANALYTICKÉ) COOKIES

 • Google Analytics (Google Inc.) -  sledování jednotlivých stránek webu a událostí - Přidání do košíku, Dokončená registrace, Objednávka, Vyhledávání. Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti. Doba uložení dle typu cookie - pouze do uzavření okna prohlížeče, 50 měsíců nebo trvale. 
 • Google AdWords (Google Inc.) - sledování jednotlivých stránek webu. Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce. Doba uložení dle typu cookie - 1 měsíc nebo trvale. 
 • Facebook pixel (Facebook) - sledování jednotlivých stránek webu a událostí jako Přidání do košíku, Dokončená registrace, Objednávka, Vyhledávání, Sdílení stránky přes Facebook, Google a Twitter, Porovnávání zboží. Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti. Doba zpracování souborů cookie - trvale.

FUNKČNÍ COOKIES

 • Google (Google Inc.) - slouží k registraci a přihlášení do e-shopu Albi prostřednictvím účtu společnosti Google. Doba uložení souboru cookie - do doby zrušení registrace.
 • Facebook - slouží k registraci a přihlášení do e-shopu Albi prostřednictvím účtu společnosti Facebook. Doba uložení souboru cookie - do doby zrušení registrace.

MARKETINGOVÉ (REKLAMNÍ) COOKIES

 • Google AdWords (Google Inc.) - sledování jednotlivých stránek webu a událostí za účelem vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords a také za účelem vytváření publik pro remarketing. Doba uložení dle typu cookie - 1 měsíc nebo trvale. 
 • Facebook pixel (Facebook) - sledování jednotlivých stránek webu. Slouží k vytváření publik pro cílení reklam na Facebooku. Doba zpracování souborů cookie - trvale.
 • Sklik (Seznam.cz, a.s.) - sledování jednotlivých stránek webu a událostí za účelem vytváření publik a sledování konverzí z reklam Sklik a také za účelem vytváření publik pro remarketing. Doba uložení dle typu cookie - 1 měsíc nebo trvale. 
 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci souborů cookies je oprávněný zájem u nezbytných cookies a Váš souhlas u cookies funkčních, výkonnostních a marketingových.
 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU PROSTŘEDNICTVÍM NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE

 

Souhlas s použitím souborů cookie vyjadřuje uživatel našich webových stran prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Tento souhlas může být prostřednictvím nastavení prohlížeče i odvolán.

Chcete-li zakázat soubory cookie, musíte změnit nastavení prohlížeče webových stránek a odmítnout soubory cookie. Postup odmítnutí cookies se liší podle používaného prohlížeče. Podrobnosti o tom, jak zakázat soubory cookie pro nejpopulárnější prohlížeče, jsou uvedeny níže 

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ DALŠÍM STRANÁM

Používáme vaše osobní data pouze za účelem zpracování vaší objednávky, nikomu je dále nesdělujeme ani nesdílíme.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.


OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů 
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@czechtoys.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Pohádka nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

ÚČINNOST

Tyto zásady zpracování cookies jsou účinné od 29. 6. 2019 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.
 
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto zásady zpracování cookies, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.


Sledujte nás na Facebooku