VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY :

 

Všeobecné obchodní podmínky

   1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

   2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel se zavazuje, že svým odběratelů bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy s potvrzením objednávky, nejlépe osobně, nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

   3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem. V případě nejasností bude dodavatel odběratele samozřejmě kontaktovat.

 

   4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může odběratel do 24 hodin zrušit a to telefonicky či e-mailem, a to bez udání důvodu.

Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 

   5. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží bude zasláno Českou poštou na dobírku. Cena dopravného se řídí platným ceníkem České pošty a.s. Zboží lze také vyzvednou osobně na firmě, tedy kamenné prodejně na adrese : obchod Pohádka , Celetná ulice 32, Praha 1 Staré město.

 

   6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 1 - 15 dnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude dodavatel odběratele kontaktovat. Pokud zboží, které není momentálně k dispozici, nebude do 3 dnů dodáno na sklad, bude objednávka automaticky uzavřena a zásilka bude odeslána.

 

   7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby prodávající vymění nepoužité a nepoškozené zboří za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem )ne na dobírku) na adresu dodavatele. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Odběratel může dle § 53 odst. 7 do 14 dnů vrátit zboří v nepoškozeném obalu bez udání důvodu. Pro vrácení zboží je třeba e-mailem uvést druh zboží a číslo účtu, na který prodávající poukáže částku odpovídající hodnotě zboží, poníženou o náklady spojené s vrácením zboží. Vyměnit zboží lze také osobně na obchodním oddělení firmy po předchozí domluvě.

 

 

   8. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace dodavatel vyřídí individuální dohodou s odběratelem a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:

 

   -         vady vzniklé běžným používáním

   -         nesprávným použitím výrobku

   -         nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

 

   -         informace o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně

   -         zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu dodavatele nebo přivézt osobně (po předchozí domluvě) na kamenné prodejně firmy na adrese obchod Pohádka, Celetná ul. 32, Praha 1

   -         do zásilky uvést důvod reklamace, adresu odběratele

   -         doklad o nabytí reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího

 

Reklamaci dodavatel vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vadného zboží dodavatelem.

 

   Pohádka, s. r. o.

   Celetná 32

 

   Praha 1

 

   IČO: 25055771

 

   DIČ: CZ25055771

 

   OR - registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45801

 

   Zákony a předpisy:

 

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Podmínky užití 
Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.